Leden 2010

Johanka z Arku

19. ledna 2010 v 18:14 | Moonlight
Přidávám další osobnost, která mě zajímá...Tentokrát je to Johanka z Arku.Johanka se narodila v zámožné selské rodině v jedné lotrinské vesnici,
(Domrémy-la-Pucelle) roku 1412.
Tehdy, když se za stoleté války zrodil velký lidový odpor proti anglickým uchavitelům,
vystoupila Johanka z Arku s přesvědčením, že byla Bohem zvolena, aby ona osvobodila Francii.
Vyjela s doprovodem za Karlem VII. a přiměla ho k tažení do Orleánsu.
Dostala malé vojsko. 18. června porazila anglickou armádu.
Johanka si nechala vyšít korouhev květy lilie a slova Jesus Maria.

Byla rozhodnuta pokračovat v boji, dokud nevyžene Angličany ze země.
Působila na vojáky i na prostý lid, ale král se začal její slávy obávat a tak jí
začal svěřovat čímdál méně důležité a nebezpečnější úkoly.
Johanka byla zajata 23. května Burgunďany, kteří byli spojenci Anglie
a Angličané ji koupili od Burgunďanů
za 10 000 liber a postavili ji před církevní soud, který měl prokázat, že je spojena s
ďáblem.
V předem rozhodnutém procesu byla odsouzena jako kacířka a čarodějka a dne 30.5. 1431 byla ve svých devatenácti letech upálena
v Rouenu.
  • Johanka z Arku byla roku 1920 prohlášena papežem
    Benediktem XV. za svatou.
Je patronkou Francie, vojáků a věznů.

Soubor:Jehanne signature.jpgSoubor:Joan of arc miniature graded.jpg