Březen 2009

Mořské panny

22. března 2009 v 11:12 | Moonlight

Mořská panna je mytická mořská bytost s ženským tělem a rybím ocasem. Prastaré legendy o mořských pannách jsou si ve všech zemích veilmi podobné. Mořské panny jsou také svůdné sirény, ztělesňující krásu a zrádnost moří. Říká se, že svým luzným zpěvem ukolébávají námořníky ke spánku a pak je stahují k sobě pod hladinu. Víra v existenci mořských panen byla mezi námořníky rozšířena až do konce 19. století. Spatril-li někdo mořskou pannu, znamenalo to nebezpečí a katastrofu.

(print image)

Dryády-info

22. března 2009 v 11:00 | Moonlight
Dryáda(duch stromu),žijící v kmenech stromů hluboko v lese,je bytost,střežící les proti ničitelům...Zničíli někdo strom dryády,dryáda zahyne.Dokážou se přemisťovat.

Nymfy

22. března 2009 v 10:56 | Moonlight
The Carnivorous Sundew Fairy(TCSF) by Emile Noordeloos

Nymfy-info

22. března 2009 v 10:54 | Moonlight
Nymfy - (latinsky Nymphae) jsou v řecké mytologii vodní, lesní a horské bohyně či polobohyně. Jsou to bytosti podobné našim pohádkovým vílám nebo rusalkám.
Všechny byly krásné, jejich posláním byl zpěv, tanec, zábava. Vyskytovaly se obvykle ve společnosti jiných přírodních tvorů, jako jsou Siléni, Satyrové, Panové nebo i ve společnosti bohů, často to byl Apollón, Dionýsos nebo Hermés či Artemis.
Byly obvykle panny, mnohé však měly potomky s bohy nebo lidmi. Dokonce nebyly všechny nesmrtelné. Byly přívětivé k lidem, jenom pohlední mladí muži mohli přijít k nehodě nebo dokonce k záhubě. Příkladem za mnohé je Hylás na výpravě Argonautů, Narkissos, Hermafrodítos.
Řekové i Římané přinášeli nymfám oběti, budovali jim oltáře i svatyně, a to v přírodě i ve městech. Někdy jim byly zasvěcovány také jeskyně. Byly jim prokazovány pocty.
Nymfy jsou nejpočetnější skupina polobohyň nebo nižších bohyň přírodních. Dělí se do skupin podle toho, kde žijí:
  • Najády - nymfy jezerní, říční, potoční, v horských bystřinách, pramenech a zřídlech
  • Oready - nymfy horských údolí i horských velikánů
  • Dryády - žily v jeskyních, hájích i jednotlivých stromech
V širším smyslu se k nymfám řadily také mořské nymfy:
  • Ókeanovny nebo Ókeanidy, bohyně vnějšího moře.
  • Néreovny nebo Néreidky, mořské nymfy.

Krysař

22. března 2009 v 10:38 | Moonlight |  Moje tvorba

Žena

12. března 2009 v 17:35 | Moonlight

Netopýr č. 2

12. března 2009 v 17:33 | Moonlight |  Moje tvorba

Paní

12. března 2009 v 17:29 | Moonlight

Netopýrek :-*

12. března 2009 v 17:22 | Moonlight |  Moje tvorba
Mimo Měsíce miluju i netopýry :D:D:D

Cyber Gothic

12. března 2009 v 17:21 | Moonlight

Mor

12. března 2009 v 17:02 | Moonlight
Soubor:Holbein-death.png

Alžběta I. Tudorovna

3. března 2009 v 20:33 | Moonlight
Soubor:Elizabeth1England.jpg
Alžběta I. (angl. Elizabeth I, 7. září 1533 - 24. března 1603) byla královna Anglie a Irska. Byla jednou z nejvýznamnějších monarchů na anglickém trůně vůbec, doba její vlády se (nejen) v oblasti dějin anglického umění označuje jako zlatý či alžbětinský věk. Alžběta se po celou dobu své vlády, kterou započala 17. listopadu 1558 svým nástupem na anglický trůn, odmítala provdat a určit svého nástupce, byla pak proto nazývána panenská královna. Tato skutečnost symbolizuje její odhodlání celý svůj život obětovat za dokonalou vládu Anglii a nedopustit vnější politické ohrožení země.