Říjen 2008

Úplněk a jeho vliv na čarování

19. října 2008 v 13:21 | Moonlight
Každý z řináct úplňků v roce má odlišnou energii.Jejch vliv na naši osobnost je nesporný a my sami cítíme,jak každý z úplňků na nás působí jinak.Stejný vliv mají i na čarování.Kulatý,zářivý měsíc se pomalu pohybuje rokem přes dvanáct znamení Zvěrokruhu a každý z úplňků má jinou povahu.Pokud chcete v klidu a úspěšně provádět rituály a kouzla,musíteenergii měsíce nejen cítit,ale i dobře pochopit.
Úplněk je vždy protikladným znamením slunci.Když je tehdy období slunečního znamení v Beranu,je úplněk ve Vahávh.Když je slunce v reaku,je úplněk v Kozorohu.Toto je třeba mít vždy na paměti,protože je málo účinné čarovat na lásku,když je měsív v Beranu.Jeho energie je sice velká,ale dává průchod zlosti a agresi.Počkejte si na Raka,Štíra nebo Ryby,jejich emocionální intenzita a touha po lásce vám určitě pomohou víc.Povaha rituálu a čarování musí být vždy v souladu s povahou Měsíce jako planety.


Michael

19. října 2008 v 10:27 | Moonlight
Michael (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il nebo Mikal, znamená doslova Kdo je jako Bůh, Bohu podobný). Michael je jedním ze sedmi archandělů a je z nich patrně nejznámější. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky ve Starém i Novém zákonu i v Koránu.Je princem světla a vede síly dobra proti silám temnot. V nebeské válce vedl nebeské obyvatele v závěrečném boji proti Satanovi, nad nímž v boji zvítězil. Michael zachránil Daniela z jámy lvové a podle křesťanské tradice klade odpor Satanovi tím, že v okamžiku smrti navštíví každou duši a nabídne jí vykoupení.Jako nejbojovnější z archandělů se zjevuje v bitvách. Jedno z jeho údajných zjevení bylo za 1.světové války u Mons,kdy silnější německá armáda byla poražena. Někteří němečtí zajatci údajně viděli vznášet se nad spojeneckými liniemi armádu, v jejímž čele jela na bílém koni oslnivá postava.

Archanděl Michael

Archanděl Michael ve své zbroji

Andělé-info

19. října 2008 v 10:13 | Moonlight
Anděl-(z řeckého ἄγγελος angelos "posel") je nadpřirozená duchovní bytost podřízená Bohu či bohům. V židovství se prvotní význam jako "Boží posel" (v hebrejštině řeckému ἄγγελος odpovídá přesně termín מלאך male'ách "posel") vyvinul v pojednání o bytosti duchovního řádu mezi Bohem a člověkem (pozdní židovství a křesťanství) a rovněž si zachoval charakteristiky prostředníka mezi Bohem a člověkem

Strarý i Nový zákon o existenci andělů hovoří s přesvědčením. Andělé byli Bohem obdařeni milostí, svatostí, inteligencí atd., bylo však ponecháno na nich, zda chtějí Bohu sloužit nebo ne. Onu část andělů, která se od Boha odvrátila, vedl jejich vůdce Lucifer (tj. Světlonoš) a po porážce v zápase s protivníky se stala ďábly. Dobří andělé, kteří zvítězili, se ještě upevnili ve svatosti. Podle bible se rozeznává devět kůrů (sborů) andělských:

 1. chrubové
 2. serafové
 3. trůny
 4. knížata
 5. síly
 6. panstva
 7. mocnosti
 8. archandělé
 9. Andělé

Pokud chcete vědět víc→Click ¨celý článek"


Dva andělé

18. října 2008 v 17:24 | Moonlight

Oči

18. října 2008 v 17:24 | Moonlight

Draci

18. října 2008 v 17:19 | Moonlight

Víly

18. října 2008 v 17:16 | Moonlight


Schoponosti upírů

18. října 2008 v 17:14 | Moonlight

Vlad III.Tepes-foto

18. října 2008 v 16:48 | Moonlight

Postupy inkvizice

18. října 2008 v 16:39 | Moonlight
Jak již bylo řečeno, prvnotním impulsem který byl naprosto nutný bylo udání, a teprve poté mohlo následovat zatčení. I přes fakt, že málokdy proběhlo zatčení nečekaně jen pár obviněných uteklo před inkvizitory. Je fakt, že inkvizitoři vpadli do bytu uprostřed noci a zatkli dotyčnou osobu, ale informace o zatčení se roznesla mnohem dříve, než k zatčení opravdu došlo. Ale jen pár jich uteklo.
Někteří si totiž byli natolik jisti svojí nevinou, že s klidem šli před inkviziční soud. Někteří naopak neutíkali z důvodu rodiny a majetku, radši přetrpěli mučení a pak byli zproštěni obžaloby (někdy ;) )..
Jakmile byl dotyčný uvězněn, byl vyslíchán za pomoci těchto metod:
 1. Psychický nátlak
 2. Vyvolávání fyzické bolesti
 3. Španělská bota
 4. Skřipec
V prvním stupni se většinou obžalovany předvedl do mučírny,kde mu byl dán detailní popis všech nástrojů, které tam byli, a následně obžalovanému bylo ponecháno z pravidla 52 hodin na popřemýšlení a možném přiznání. Pokud se obžalovaný rozhodl nepřiznat, přistoupilo se k druhému stupni.
Druhým stupněm bylo vyvolávání fyzické bolesti, používali se k tomu speciální nástroje. Nejčastější v Českých zemích byly palečnice - dvě desky spojené šrouby které měli tupé ostny, takže se drtili palce na rukou a nohou
Třetím stupněm byla španělská bota - zařízení které bylo velmi podobné palečnicím, akorát se upevňovalo na nohy
Finálním stupněm byl skřipec. Na ten se obžalovaný upevňoval s rukama spoutanýma za zády, takže došlo k vykloubení končetin.
Pokud se obžalovaný přiznal, jeho majetek propadl církvi a byl odsouzen podle inkvizičních zákonů. Inkvizice přirozeně měla zájem na co nejrychlejším přiznáníz toho důvodu, že se tím zkracoval nutný pobyt obžalovaného ve věznici (který si sice platil ze svého, ale jeho majetek po případném odsouzení šel nejdříve na úhradu vězení). Rovněž se v inkvizičním vězení, ať se to může zdát nemožné, dodržovali nižší poměry. Je fakt, že obžalovaný byl odříznut od světa (a měnší nebo větší poplatek strážnému mu mohl přinést noviny..) nicméně pravidelně do věznice chodil holič a stříhal a upravoval obžalované. Být takovým holičem v inkviziční věznici dost vynášelo (a jak jsem již napsal, tak si vše vězni platili ze svého).

Zdroj:www.inkvizice.wz.cz

Právo útrpné

18. října 2008 v 16:32 | Moonlight
Tortura znamená v širším slova smyslu mučení, v užším slova smyslu se rozumí podrobení vyslýchaného právu útrpnému - tj. mučení v rámci právně vymezeného schématu během vyšetřování a výslechu. Tortura byla ve středověku a raném novověku běžnou součástí vyšetřování u světských a posléze i církevních a inkvizičních soudů a představitelé této moci ji považovali za legitimní způsob, jak dosáhnout přiznání obviněného. V současné době je v členských zemích OSN jakékoliv mučení zakázáno mezinárodními smlouvami a přiznání, které by bylo mučením vynuceno, má být považováno za neplatné. Ačkoliv různé stupně nátlaku jsou při vyšetřování používány běžně, informace získávané mučením nebo podobnými praktikami jsou oficiálně považovány za nelegitimně získané.

Používané metody mučení jsou poměrně známy z dochované faktografické literatury i mučicích nástrojů. Známé jsou například tyto:
 • palečnice - Byly dvě dřevěné desky spojené šrouby, které měly na vnitřní straně tupé ostny. Zpravidla se mězi tyto desky dávali palce u rukou, které byly přitahováním šroubů rozdrceny.
 • španělská bota - Byly to železné formy s nerovným vnitřním povrchem které svírali mučedníkovi nohy tak, že působili velkou bolest.
 • Skřipec-Na ten byl mučedník upoutáván s rukama za zády tak, že když pak došlo k natáčení válce, došlo k vykloubení jak rukou tak i nohou.
 • železná panna
 • Žíněné šňůry - Způsobovaly bolest zařezáváním se do kůže. Takový novodobý bič až na to, že se utahovali kolem těla mučeného, nemrskalo se s nimi jako s bičem.
 • Ježek - Válec, který byl opatřen tupými ostny. Mučedníkovo tělo na něm bylo popotahováno nahoru, a dolů
 • Španělský kozel - Zařízení, které mělo stejnou funkčnost jako palečnice, ale dávali se do nich palce u nohou ale i rukou. Následně byly stejným způsobem drceny.
 • Stolice - Dřevěná židle, která byla opatřena opět tupými ostny. Něco jako elektrické křeslo, ke kterému vás připoutali, ale museli jste si chtě nechtě sednout na ony ostny..
 • Podmořská čepice - Byla systém železných řetězů, který se upevňoval na hlavu a utahováním způsoboval fyzická muka. Důležité ale je, že tlak byl dáván na lebku tak, že nedošlo k jejímu rozdrcení (tím mluvím o LEBCE - v té je mozek - nikoliv o čelistech...). Alespoň vidíte jak mohou být lidé vynalézaví co se týče likvidace druhého..
 • Šroub na kotníky - Dal by se lehce označit jako drtič kloubů a to je jeho asi nejpřesnější název významu. Ano, sloužil k drcení kloubů na nohou..Astrální cestování-info

14. října 2008 v 18:47 | Moonlight

Co je to astrální cestování?
Astrální cestování fascinuje člověka již od počátku věků. Čím to, že někteří lidé dokáží překročit prostor a čas, opustit svá fyzická těla a putovat kamkoliv chtějí? Šamani, kteří astrálně cestovali ,aby se dozvěděli budoucnost či odpovědi na otázky ,své jednoduché metody samozřejmě drželi v tajnosti. Kdyby astrálně cestovat dokázal každý, jejich moc by vzala za své.
Co se s lidmi děje při astrálním cestování:
1.subjekt cítí,že opouští tělo skrze temeno hlavy
2.V momentě,kdy se astrální tělo odděluje od těla fyzického,ztrácí subjekt na okamžik vědomí
3.Než se astrální tělo vzdálí, vznáší se chvíli nad tělem fyzickým
4.Tentýž jev se opakuje před návratem do fyzického těla
5.Při návratu astrálního těla do těla fyzického subjekt znovu na chvíli ztrácí vědomí
6.Vrátí- li se astrální tělo moc rychle, fyzické tělo sebou několikrát škubne

Mimochodem při astrálním cestování můžete:
1)navštívit jakékoliv místo
2)přenést se do minulosti nebo budoucnosti
3)zbavit se strachu ze smrti
4)dohlížet na milované osoby a přátele
5)uskutečnit astrální cestu ve dvou
6)navštívit zesnulé a pokračovat ve vztahu s nimi
Stačí jen věřit, chtít a být schopni se učit.

Telepatie

14. října 2008 v 18:45 | Moonlight
Telepatie. Pokud toto čtete, zřejmě víte, nebo tušíte, co to slovo znamená, ale i přesto to zopakují. Spousta lidí si myslí, ze telepatie je přenos myšlenek na dálku. Jenže to není tak úplně ono. A to už ze samotného názvu, který pochází z kombinaci řeckých slov. Tele = daleko a pathos = nemoc, pocit. Jinými slovy telepatie je něco jako přenos na dálku pocitů a ne myšlenek.
Zdánlivě to není velký rozdíl. Ale když to prozkoumáme hlouběji, tak si těch rozdílu všimneme. Kdybych předával své myšlenky nějakému cizinci, který by nemluvil mým jazykem, nerozuměl by jim, protože by byli v jiném jazyku. Teoreticky mohu předávat obrazy. Ale jak porozumí tomu obrazu slepý? Přesto to funguje, takže se jedná o něco jiného. O pocity. Cítím, že se dívám na nějaký předmět a ten pocit předávám někomu jinému. Ten to pak cítí také a mozek mu to pak zobrazí, takže ho také bude vidět.
Teoreticky to může fungovat malinko jinak, ale řek bych, že pro představu fungování telepatie by to mělo stačit.
Existuje ale vůbec telepatie?

Astrální cestování

14. října 2008 v 18:42 | Moonlight

Pohyb

Většina lidí má při svých prvních cestováních problémy s pohybováním. Takový pohyb od postele k rohu pokoje může být pro někoho téměř nemožný. Příčinou toho je jen to, že člověk je špatně seznámen se svým astrálním tělem. Proto se nováček musí znovu naučit "chodit".
Takže, proto abyste udělali nějaký pohyb v astrálu, tak to jenom udělejte. Nepřemýšlejte o tom, co děláte, proste se pohybujte tam, kam potřebujete. Pro začátek nedělejte nic extremního, pohybujte se blízko podlahy. Snažte se v ovládaní rychlosti a brždění, abyste náhodou nevlítly do zdi, místo abyste se k ní jenom přiblížili.
Pokud se vám nedaří nějaký pohyb, tak se nesnažte moc, protože se většinou vrátíte zpět. Raději si vyzkoušejte něco jiného.

Let

Jistě někomu vyhovuje jenom pohyb, pokud vnímá své astrální tělo. Pro většinu lidí je ale vyhovující létaní.
Létá se úplně stejně jako při pohybu. Zezačátku ale budete cítit něco jako gravitaci. Jen se zvednete do vzduchu, zjistíte, že pomalu klesáte zase na zem. Takže váš let budou spíše obrovské skoky. Je to způsobeno tím, že jste zvyklí vidět před sebou zem. Začínáte klesat, když ztrácíte odhodlání k letu, v důsledku čeho namířený impuls nahoru je stále slabší a váš zvyk vás táhne dolu. Jeden z triků, jak na to, je tento: běžíte po klesající cestě, pak se odrážíte země a vzleťte. Snažte se soustředit na let. Když se udržíte v tomto stavu, tak leťte směrem, kam potřebujete. Dělejte to tak jako při normálním pohybu.
Když se toto naučíte, pak můžete letět kamkoli. Problém nastává v rychlosti. Sice existuje okamžitý přenos rychlosti myšlenkou, kde stačí si jen představit to místo a jste tam, ale některé lidé říkají, že se dostanete do nereálného světa, ale do světa vymyšleného. Tuto teorii odpovídají pokusy, ve kterých se realita v něčem lišila s uviděným v astrálu. Pokud poletíte normálně, tak nastává další problém. Představte si, že chcete navštívit nějakou zem, která je od nás asi 20 000 km. Letět tam rychlostí převyšující rychlost zvuku 64krát by vám zabralo asi 15 min. Pro nováčky by to většinou znamenalo, ze tam vůbec nedoletí. Zároveň při takovém letu vidíte všechno rozmazaně, a tak může vzniknout dezorientace, nebo "posuvu reality", kde to, co vidíte nemusí být doopravdy. Pokud se tam ale stále chcete dostat, tak se dostaňte na orbitu, a pak shora vyhledejte to místo, a pak jenom klesejte dolů. Dostat se na orbitu můžete například tak, že předtím poletíte na Měsíc, a od něj pak někam jinam. Ve vesmíru se totiž můžete pohybovat rychleji aniž by docházelo k "posunu".

Procházení zdmi

Tento trik je známý všem cestovatelům. Proč ale při tom občas vznikají problémy, nikdo neví. Jediná rada je otočit se a projit to jinou stranou. Pokud se ani to nepodaří, pak nezbývá než použít normálních východ.

Paranormální schopnosti

Kromě létaní a procházení zdmi, máte vaše paranormální schopnosti. Jakoukoliv možnost můžete lehce zrealizovat. Můžete používat jasnovidectví, čtení myšlenek, telekinezi a zkoumaní minulých a budoucích životů. Většinu z těchto schopností budete využívat, aniž byste toho si toho všimli.
----------------------------------------------------------------------

Pár metod

Před tím, než začnete používat tyto metody, tak musíte být řádně uvolněné . Většina metod vyžaduje být ve stavu transu .

Metoda šňůry

Tato metoda poživa představu šňůry, po které šplháte nahoru. Před tím než jí začnete provádět je dobré zvyknout si na pravou šňůru. Proto nějakou zavěste na strop. Může to klidně být nějaká stuha. Zavěste ji nad hrudníkem, nebo pokud máte lepší čakru třetího oka, tak radši nad ní. Pokud nevíte, tak nezbývá než vyzkoušet obě a zjistit, jaká možnost nejlepší. Lehněte si, a vezměte pravou šňůru, radši se na ní nedívejte a zvykněte pouze na její existenci. Když už to budete zkoušet bez ní, tak stačí jenom vyvolávat tento pocit.
Teď přejdeme k samotné metodě:
1. Zvedněte své myšlené ruce a začněte se zvedat, ruka za rukou, vzhůru po pevné myšlené šňůře. Představte si tlustou tvrdou šňůru, kterou držíte oběma rukama. Pamatujte, nemate tu šňůru představovat, stačí jí jen cítit. Musíte představit, že se zvedáte za naprosté tmy. Během šplhaní pocítíte lehké "točení", převážně v horní části těla. Tento pocit vzniká v astrálním těle, které se snaží opustit fyzické. Čím déle to budete provádět, tím silnější to bude. Snažte se zapamatovat tento pocit a jak vzniká, aby příště to bylo rychlejší. Nemyslete na jiné pocity. Jen vás vyruší.
2. Pokračujte ve zvedání. Začnete mít pocit těžkosti, je to proto, že se prohlubujete do transu. Nepřemýšlejte o tom, jenom šplhejte dál.
3. Začnete cítit vibrace, která pak ovládne celé tělo, pak se bude zdát, že ho máte paralyzované. Nepřemýšlejte o tom, a stále jenom šplhejte dál.
4. Konečně vycestujete ven ve směru šňůry.
Já mám lepší efekt pokud jí mám "zavěšenou" nad čelem. Má šňůra jakoby prochází skrz mé tělo a nehoupá se. Nevím proč, ale mě se to dělá lépe, protože když jí představím jak se houpá, pak mě to začne rušit.

Metoda houpačky

Představte si nějaký nevelký předmět, například kouli, která se nachází asi 1,5-2 metry nad vaším obličejem. Udělejte přesnou představu ti kouli. Nepostupujte dál dokud se to nenaučíte. Proto radím vytrénovat svou imaginace
Teď si představte jak se ta koule hybe pomalu nahoru a dolu. Budete vidět jak se zvětšuje a zmenšuje. Ať se pohybuje pořad, nenechte jí zastavit. Postupně zvětšujte její kývaní. Čím dál tím víc se zvětšuje a zmenšuje. Už jí máte téměř svého obličeje. Snažte se pocítit, jak se hýbete v opačném směru než koule. Představte si, že ona má obrovskou gravitaci, která má na vás vliv. Když se k vám přibližuje, tak se přibližujete i vy k ní, když se vzdaluje, tak se vzdalujete i vy. Čím blíž se k vám přibližuje, tím větší je gravitace, která vás k té krychle přibližuje.
Když už je ta koule opravdu hooodně blízko, tak se jí chyťte, a když ona bude letět zpátky, tak poletíte i vy s ní.
Druhá možnost houpaní je představa houpaní na houpačce. Představte si, jak letíte dopředu a dozadu, dopředu a dozadu ... Houpete se čím dál tím výš. Jedno z podobných houpnutí by vás mělo vyhodit ven z těla.

Metoda "trhání"

Zavřete očí. Soustřeďte se na dýchání, pak na konečcích prstů jedné nohy. Myslete jenom o nich. Představte si jak astrální tělo se odděluje od fyzického přímo v tom místě. Prodělejte to i s prsty jiné nohy. Představte si jak se oddělují nohy, břicho, a tak až ke hlavě, jako by se vaše tělo "trhalo" na astrální a fyzické.Teď si představte, že toto dvojče obtéká vaše fyzické. Pak se soustřeďte v oblasti třetího oka a přejte abyste vycestovali.

Metoda meditační

Není to metoda právě pro astrální cestováni, ale AC je vlastně jejím pobočním efektem u některých lidí. Samu metodu najdete ve časti Meditace ( schopnost )
Autosugesce je něco více, než pouhá slova. Tu situací musíte představit co nejpřesněji. Například, pokud chcete u sebe vyvolat pocit klidu, tak říkejte: "Jsem klidnější". Neříkejte "Nejsem nervózní", protože váš mozek si představí nepříjemnou situaci, a ne klidnou. Pokud chcete pocítit teplo v pravé ruce, tak říkejte: "Moje pravá ruka je teplejší.", musíte ale představit jak je teplejší, jak leží a ohřívá se na slunci, nebo že je v nějaké teplé vodě, nebo že jí mate blízko ohniště. Co vymyslete je jenom na vás, pokud ale něco vyberete, tak je dobré to neměnit. Čím lépe si tu situací představíte, tím větší to bude mít efekt. Slova musíte říkat pořád, bez přestávky. "Moje pravá ruka je teplejší. Moje pravá ruka je teplejší. Moje pravá ruka je teplejší... " Říkejte to asi 1-1,5min než přejděte do další části těla. Pro lepší představu je dobré tu ruku něčím ohřát a zapamatovat ten pocit. Pak jenom stačí na něj vzpomínat.
Před tím, než začnete cvičit, tak najděte nějaké klidné místo, lépe méně osvětlené. Sundejte nepříjemné oblečení. Nohy mají ležet nedaleko od sebe. Kolena je dobré něčím podepřít. Pod hlavu dejte nějaký polštář. Radši nějaký menší, protože po uvolnění krčních svalu se muže stát, že budete mít potíže s dýcháním. Ruce malinko sehnuté kolem těla. Prsty taky malinko sehnuté, a nedotýkají se navzájem, ani těla. Když už ležíte, tak si v duchu několikrát řekněte: "Když budu provádět toto cvičení, tak se budu více a více ponořovat se do transu. I když budu v transu, tak budu vzhůru a budu chtít vše, co se děje. Když se vrátím do normálního stavu, tak budu všechno pamatovat". Pomoci této formulky budete mít menší potíže se spaním.
Teď začněte s uvolňováním. Jsou na to různé metody, ale pokud žádná nepomáhá, tak můžete zkusit autosugesci (viz. výše). Pokud ani to nepomáhá, tak zkuste napnout tu část těla, která se nedaří uvolnit. Podržte ji tak nějakou dobu a pak uvolněte. zapamatujte tento pocit. Provádějte to aspoň 2-3krát denně. Časem to dokážete uvolnit ještě víc. Uvolňujte postupně každou část těla zvlášť. Musí to ale být zdola nahoru. Až doděláte všechno zvlášť je dobré to projít v trosku větším rozsahu, jako že obě nohy jsou uvolněné, obě ruce, celé tělo. Časem pak stačí jenom vetší rozsah a ještě časem se uvolníte za pár vteřin. Pocit tíhy provádějte stejně jako při uvolňování. pak pocit tepla.
Až uvolněte celé tělo začněte říkat: "Dýchám klidně". Pak přejděte k srdci. "Mé srdce se bije pomalu a klidně". Časem se opravdu zpomalí a stane klidným. Pak si představte chlad na čele. Můžete předtím položit něco studeného na hlavu a zapamatovat tento pocit. Při samotném provádění tam ale nic nemějte ;). Když už budete v transu, tak zkuste zapamatovat všechny pocity, jaké mate. Později stačí na ně vzpomínat a bude to rychlejší.
Pokud vás ruší propadání do transu, tak zkuste během dne vyvolávat pocit podobného propadání. Časem byste na to měli zvyknout.
 1. Naučte se relaxovat. Musíte se umět dobře uvolňovat a dobře zkoncentrovat. Ani to se nedělá lehce. Existuje spousty návodů, jak to provádět. Vyberte ten, který vám nejvíce vyhovuje a provádějte ho. Když už ho začnete provádět a pomáhá Vám to, není pak dobré ten způsob měnit. Je to z toho důvodu, že váš mozek je na to už zvyklý a pak stačí to začít dělat a on už spoustu věcí udělá za vás.
 2. Není dobré jíst asi 2-4 hodiny před spaním. Žaludek pak spotřebovává spoustu energie, kterou byste mohli použít na cestování. Také není dobré provádět jakékoliv věci, které vás unaví.
 3. Zaveďte deník. Proč? Svá cestování si budete pamatovat podobně jako sny. Teď si pamatujete vše a za 5 minut už nic. Také když si to znovu přečtete, můžete najít nějaké souvislosti, kterých jste si předtím nevšimli.
 4. Před tím než začnete provádět nějakou metodu, musíte být řádně připraveni. Nejlepší doba pro cestováni je ráno, když se vzbudíte. Vaše tělo musí být ale dostatečně odpočinuté. Když bude unavení, tak zase usnete. Zase nemáte být až moc odpočinutí, protože pak vaše tělo bude dost probouzené a budete mít problémy s uvolňováním. Pokud zjistíte, že jste unavení, tak se v posteli protáhněte, nebo na nějakou dobu vstaňte, abyste se vzbudili. Během uvolňování můžete poslouchat klidnou hudbu, ale občas to může rušit, protože když se na ní budete soustředit, tak můžete mít problémy se soustředěním na AC. Musíte mít dobrou cirkulaci krve. Takže zaujměte nějakou příjemnou polohu, aby vám neodtěkali ruce. Důležité je, aby vás nic nerušilo. Neotvírejte okna, aby vás nerušily zvuky zvenčí, vypněte telefon, rádio, televizi ad.
----------------------------------------------------------------------

Menší potíže a jak na ně

Pocit "přilepení" k nějaké časti těla:

 1. V břichu. Je to způsobeno tím, že máte potíže se žaludkem, například, že jste snědli něco blbého.
 2. V hlavě, nebo v nějaké jiné části těla. To je způsobeno tím, že nemáte dost otevřené čakry. Zkuste je otevřít více.
 3. Máte pocit, že už jste venku, ale mate zavřené oči? Nezkoušejte je otevírat násilně. Většinou se vzbudíte. Vstaňte (astrálně) a nějaký čas se pohybujte se zavřenýma očima. Je to jako když v noci vypnete světlo. Chce si to prostě na tu tmu zvyknout.

Strach smrti

Spousta lidí se bojí, že během cestování zemřou. Když člověk cestuje, tak jsou jeho těla (fyzické a astrální) spojené tak zvanou "stříbrnou šňůrou". šňůra se nedá roztrhnout. Pro jiné je neviditelná a není to fyzická věc, takže fyzicky na ní zapůsobit také nedá.

Strach nenávratu zpět

Casto se lidí bojí, že se nevrátí. Vrátíte se vždy. Stací pomyslet na návrat a už jste zpet. Bohužel je spíse opacný problém, že se vrátíte, aniž byste toho chteli.

Strach ovládnuti těla nějakou cizí bytosti

Dalším strachem je, že během vašeho cestováni, někdo ovládne vaše fyzické tělo. Jedině, co se dá říci, že kdyby něco hrozilo vašemu tělu, tak jste hned zpět.

Strach uvidět děsivé bytosti

Co se týče vidění různých nepříjemných bytostí, tak je pravda, že takové vidět můžete. Ale stačí vám pomyslet na návrat a vrátíte se. Ale neuvidíte je tak často. Spíše je můžete vidět, pokud cestujete po nějaké droze, nebo použíti alkoholu.

Strach zastavení srdce a dýchaní

Během cestování všechny orgány pokračují fungovat. Sice se zmenší teplota těla, ale jím to neublíží.
Tady jsou par zajímavých tabulek, které vám možná prozradí, jaké šance budete mít během cestování.
----------------------------------------------------------------------

Chcete zjistit, jak na tom budou vaši dnešní pokusy? Zkuste se podívat do této tabulky.

Podmínky

Počet povedení v %

Den42,2
Noc57,8

Teplo96,2
Chladno3,8
Vlahaneovlivněno
Atmosféricky tlakneovlivněno

Orientace hlavy na sever62,4
Orientace hlavy na východ19,2
Bez orientaci18,4
Poloha měsíce a planetneovlivněno

Fyzický stav

Počet povedení v %

Normální78,4
Lehká únava21,2
Nemoc, nebo tělesná vada0,4

Únava46,5
Odpočinutý18,8
Mezistav *34,7
Před jídlem17,5

Po jídlu35,5
Mezistav **47,0
* Stav, kdy člověk není zrovna unavený a kde zrovna není hned po odpočinku.
** Stav, kde člověk není zrovna po jídle a ani nemá hlad

Psychický stav

Počet povedení v %

Klidný3,2
Nestabilní8,9
Znepokojený64,0
Ostražitý11,9
Neklidný3,7
Emocionálně zvednutý9,0
Intelektuelně zvednutý6,5
Rozechvělý0,7
Vyděšený2,7
Bez určení30,0

Doprovázené pocity

Počet v %

Svištění vzduchu45,2
Paralyzování těla11,4
Vibrace30,2
Pocit tepla66,9
Jiné33,8Gothic shopy

12. října 2008 v 11:25 | Moonlight
Gothic(a metalový) shopy


2) www.temnota.sk


4) www.redraven.cz -něco jako Nosferatu

5) http://riwaa-nerona.com/
Je jich samozrejmě mnohem víc,ale třeba zase příště ;)

Marco Hietala

12. října 2008 v 11:11 | Moonlight
Jsem si včera kreslila xD